मूल्य तथ्याङ्ग सम्वन्धि धनकुटामा अन्र्तक्रिया।

धनकुटा १ फाल्गुण, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य तथ्याङ्गले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको…