बिश्वभर ४८ घण्टा इन्टरनेट बन्द हुने। कारण यस्तो।


बैशाख ८/ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको लागि आउने २ दिन समस्या पर्ने देखिएको छ । आगामी २ दिन…