धनकुटामा नाप तौलको दर्ता र नविकरण सम्बन्धि एकदिने डोर मुकाम कार्यक्रम सम्पन्न।

माघ २३ धनकुटा । धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा र गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय विराटनगरको…