एकल महिला स्वरोजगार तालिम धनकुटामा सम्पन्न।

धनकुटा ११ माघ ।-नरेन्द्र कश्चित एकल महिलाहरुलाई स्वरोजगारका लागी शिव कार्यक्रम अन्र्तगत धनकुटामा संचालन गरिएको सात…