छथरका ५ कृषि जन्य संस्थाहरुलाई ४८ लाख अनुदान


चैत ६,धनकुटा । छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले यस बर्षको कृषि अनुदान पालिकाका ५ वटा कृषि तथा पशु…