खाल्साथुम खुल्ला पुरूष फुटबलमा साम्वुगाउँ “ए” विजेता।


पौष ११ धनकुटा / -नरेन्द्र कश्चित प्रथम खाल्साथुम खुल्ला पुरुष फुटवल प्रतियोगिताको जीत साम्वुगाउँ “ए” छिन्ताङले…