राजतन्त्र पुनःस्थपना हुन सक्छ – गृहमन्त्री राम बहादुर थापा


माघ ३ धनकुटा ।-नरेन्द्र कश्चित संसद पुर्नस्थापना भएमा राजतन्त्र पुन:स्थापना हुन सक्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आज…