धनकुटा कोरोना अस्पताल तथा आईशोलेसन सेन्टर धनकुटामा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी,संक्रमित विरामीहरु र विरामीका कुरुवाहरुसंग छलफल


धनकुटा २८ जेष्ठ ,धनकुटामा संचालन भैरहेको कोरोना अस्पताल तथा आईशोलेसन सेन्टर धनकुटाको आज निरिक्षण तथा अवोलकन…