धनकुटा हिलेमा गाइको बाछो गुफामा पसे पछि जलेस्वर महादेवको उत्पती

पौष २८ धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर १ हिलेमा रहेको गंगा जमुना जलेश्वर धाम(मन्दिर) यति…