धनकुटामा हिजो देखि लागेको आगो नियन्त्रण उन्मुख।


चैत २२ धनकुटा ।-नरेन्द्र कश्चित धनकुटा नगरपालिका वडा नं.-७ को नेपाल ट्रष्ट,घुमाउने चौतारो लगायतको क्षेत्रमा लागेको…