तामाङ्ग मौलिक बाजा टुङ्गना-डम्फु र सम्भोटा लिपि प्रशिक्षण तालिम हिलेमा शुरु


चैत्र ५ धनकुटा । तामाङ मौलिक बाजा टुङना डम्फू र सम्भोटा लिपि प्रशिक्षण तालिम धनकुटाको हिलेमा…