तेस्रो लिङ्गी बच्चाको कसरी जन्म हुन्छ। जानी राखौ।

कार्तिक २४/ भनिन्छ संसारमा मनुष्य भित्र २ प्रकारका मानिस हुन्छन पहिलो पुरुष र दोस्रो महिला र…