धनकुटामा निर्वाचनका लागी मतदान केन्द्रहरु पुनरावलोकन गर्ने।

धनकुटा ९ माघ, धनकुटा जिल्लामा निर्वाचनका लागी विभिन्न पालिकाहरुको वडाहरुमा मतदातहरुलाई सुविधाका लागी मतदान स्थल तथा…