निर्वाचनका लागी धनकुटामा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन।

धनकुटा २९ षौष ।-नरेन्द्र कश्चित धनकुटामा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्नका लागी आज जिल्ला…