अब धनकुटामा गुणस्तरीय आँखा उपचार हुने।

पौष ६ धनकुटा । पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुको नागरिकहरुलाई गुणस्तरी आखा उपचार सेवा प्रदान गर्नका लागि नेपाल…