तरुण दल धनकुटा लगायत अन्य भातृ संस्थाको ओलिको असम्बैधानिक कदमको विरोध र्याली सम्पन्न।

माघ १९ धनकुटा ।-नरेन्द्र कश्चित नेपाल तरुण दल धनकुटा लगायत अन्य भातृ संस्थाले सरकारको असैंवाधानिक कदमको…