धनकुटामा नेपाली कांग्रेसको प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न।

माघ २२ धनकुटा ।-नरेन्द्र कश्चित नेपाली कांग्रेस धनकुटाको समन्वयमा नेपाली कांग्रेस निति अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान धनकुटा…