धनकुटा नगरपालिका निर्वाचनका लागी मतदाता अद्यावाधिक गरिने।

धनकुटा १४ माघ, निर्वाचनका लागी धनकुटा नगरपालिकामा मतदाता अद्यावाधिक गर्ने वारे आज कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै छलफल…

धनकुटा निर्बाचन आयोगले मतदाता नामवली अध्यावधी गर्ने।

माघ १२ धनकुटा । धनकुटामा यही माघ १५ गते देखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिने भएको छ…