धनकुटाको भेडेटार काम्फेकमा मृत पुरुष फेला।

पौष ८ धनकुटा धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं ६ भेडेटार राजारानी सडक खण्डको काम्फेकमा एक पुरुष…