साढे ७ किमि सडक सोलिङ छथर जोरपाटीको परेवादिन क्षेत्रमा।

फागुन १७ धनकुटा । छथर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नं.५ मा चालु आर्थिक बर्षमा ३ वटा बाटोहरु…