पत्रकारहरुको सदस्यता नविकरण शु्ल्क पत्रकार महासंघले तिरिदिने।

पौष २१ धनकुटा ।नरेन्द्र कश्चित कोरोना महामारीका कारणबाट उत्पन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटा…