साँगुरीगढी धनकुटामा पूर्व गाविस उपाध्यक्ष सहित सयौ कांग्रेसमा प्रबेश।

-नरेन्द्र कश्चित धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका महाभारतमा पुर्व गाविस उपाध्यक्ष सहित सयौ युवा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका…