पाख्रीबास न पा ले खेलाडीलाई रु २ लाख बराबरको सामग्री प्रदान।

माघ १७ धनकुटा । धनकुटाको पाख्रीवासमा सञ्चालित मेयर कपलाई लक्षित गर्दै पाख्रीवास वडा नं ४ ले…