छथरजोरपाटी गाउँपालिका धनकुटाबाट लगभग २ सय जनालाई रोजगारी प्रदान।

चैत १९ धनकुटा । छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा करिब २ सय जनालाई…