शहिदभुमी गाउपालिकाको ७ ओटै वडामा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना

फागुन २३ धनकुटा सहिदभुमि गााउँपालिकाको सात वटै वडामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र चौकीको स्थापना भएको छ…