हात्तीपाइले निवारण आम औषधी सेवन बारे संचारकर्मीहरूसँग अन्त्तरक्रिया सम्पन्न।

चैत्र १७ धनकुटा ।-नरेन्द्र कश्चित जिल्ला स्वास्थ कार्यालय धनकुटाको आयोजनामा हात्तीपाइले रोग निवारण आम औषधी सेवन…