दुबै मृगौला फेल भएर जीवन मरणमा रहेकी बिन्दु बिकलाई मलेसियाबाट आर्थिक सहयोग।

अमृतम सुनार माघ १६ / दुबै मृगौला फेल भयकी ,छरेस्वारी गा,पा,५ सल्यान कि,बिन्दु बिक बचाउ अभियन…