नेपालमा स्वास्थ बिमा को फाइदाहरु। कतिको बिस्वस्नियता?


चिकित्सक को अनुभव – डा. सन्देशरमण पराजुली असार १९/ नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको…