मलेसियामा कोरोना भाइरस एकै हप्तामा तेब्बरले बढ्यो। २ हप्ताको लागि सङ्कटकाल घोषणा ।


चैत्र ४ / मलेसिया मा कोरोना भाइरस को सङ्ग्क्रमण एकै हप्तामा तेब्बर बढेर ५५३ जना पुगेको…